www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sołectwa

17 października 2019 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Mistrzowie Agro 2019” na etapie wojewódzkim. Organizatorami konkursu były Redakcje „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”. Wśród tegorocznych laureatów konkursu znaleźli się również przedstawiciele Gminy Czyże, i tak:

 

KATEGORIA NAJLEPSZY SOŁTYS:

1 – wsze miejsce na etapie powiatowym i 1 – wsze miejsce na etapie wojewódzkim zdobyła Katarzyna Filimoniuk – sołtys sołectwa Kuraszewo.

2-gie miejsce na etapie powiatowym zdobyła Anna Sajewska – sołtys sołectwa Klejniki I.

 

KATEGORIA NAJLEPSZE SOŁECTWO:

1-wsze miejsce na etapie powiatowym i 9-te miejsce na etapie wojewódzkim zdobyło sołectwo

Klejniki I.

Warto przypomnieć, że Katarzyna Filimoniuk będzie reprezentowała województwo podlaskie na etapie ogólnopolskim konkursu „Mistrzowie Agro 2019” w kategorii  „NAJLEPSZY SOŁTYS”.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a Pani Katarzynie Filimoniuk życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim.

 

 

 

 


W skład Gminy Czyże wchodzi 18 sołectw

Sołectwo  Czyże obejmuje wieś Czyże
Sołtys
Jarosław Bilkiewicz , Czyże 54
Telefon  691 753 573

Rada sołecka:

 

1. Mazanowski Janusz
2. Białowieżec Janusz
3. Ochrymiuk Jan
4. Tychoniuk Andrzej
5. Frankowski Mirosław
6. Iwaniuk Eugeniusz

 

Sołectwo  Lady obejmuje wieś Lady
Sołtys
Igor Korzunowicz, Lady
Telefon 

Rada sołecka:

 

1. Kondraciuk Jerzy
2. Korzunowicz Helena
3. Korzunowicz Paulina
4. Wiśniewska Maria
5. Zabrocka Maria

 

Sołectwo  Leniewo obejmuje wieś Leniewo
Sołtys Zbigniew Bazyluk
, Leniewo 51
Telefon 
888 998 650

Rada sołecka:

 

1. Marciniak Przemysław
2. Łapiński Jan
3. Bazyluk Katarzyna
4. Jakoniuk Jan

 

Sołectwo  Hukowicze obejmuje wsie Hukowicze i Leszczyny
Sołtys
Romaniuk Anna, Hukowicze 8
Telefon
85 68 130 56

Rada sołecka:

 

1. Nikołajuk Halina
2. Iwaniuk Grzegorz
3. Stepaniuk Grzegorz

 

Sołectwo Łuszcze obejmuje wieś Łuszcze
Sołtys
Konach Barbara, Łuszcze 13
Telefon 
695 957 624

Rada sołecka:

 

 1. Wasiluk Bazyl

 2. Golonko Mikołaj

 3. Jancewicz Antoni

 4. Konach Mikołaj

 

Sołectwo Kamień obejmuje wieś Kamień
Sołtys Gawryluk Krystyna, Kamień 17
Telefon 85 681 34 16

Rada sołecka:

 

 1. Kluczyk Tomasz

 2. Kluczyk Barbara

 3. Siegień Piotr

 4. Gawryluk Mikołaj

 

Sołectwo Klejniki I obejmuje część wsi Klejniki
Sołtys Anna Sajewska,
Klejniki 8 
Telefon
85 681 30 96

Rada sołecka:

 

1. Iliaszuk Anatol
2. Bazyluk Dariusz
3. Paszkowski Janusz
4. Trofimiuk Adam
5. Korniluk Andrzej
6. Kuprianowicz Maria

 

Sołectwo Klejniki II obejmuje część wsi Klejniki 123
Sołtys Mikołaj Kupryjanowicz

Telefon 85 681 30 22

Rada sołecka:

 

1. Trofimiuk Bogusława

2. Fiedoruk Bożena

3. Owłasiuk Mikołaj

 

Sołectwo Kojły obejmuje wieś Kojły
Sołtys Irena Frankowska,
Kojły 10
Telefon
85 873 44 45

Rada sołecka:

 

1. Artemiuk Leon
2. Romaniuk Mikołaj
3. Topolewska-Tomaszuk Alina
4. Wawrzeniuk Jan
5. Kondratiuk Mikiłaj

 

Sołectwo   Kuraszewo obejmuje wieś Kuraszewo
Sołtys
Krystyna Wasiluk, Kuraszewo 158
Telefon 

Rada sołecka:

 

 1. Siemieniuk Jakub

 2. Pietruczuk Jerzy

 3. Dmitruk Jerzy

 4. Janczuk Karolina

 5. Gierasimiuk Sławomir

 6. Filimoniuk Mariusz

 7. Dmitruk Mirosław

 8. Gaładyk Beata

 

Sołectwo   Morze obejmuje wieś Morze
Sołtys
Chilimoniuk Jan, Morze 88
Telefon 510 624 131

Rada sołecka:

 

 1. Chilimoniuk Jan s. Grzegorza

 2. Chilimoniuj Jan s. Mikołaja

 3. Hłasko Marcin

 4. Surel Jan

 

Sołectwa   Osówka obejmuje wieś Osówka
Sołtys Jolanta Jakoniuk,
Osówka 44
Telefon
603 443 273

Rada sołecka:

 

1. Antoni Niewiński
2. Piotr Golonko
3. Edyta Jakoniuk
4. Ewa Jakoniuk
5. Jerzy Jakoniuk

 

Sołectwo   Podrzeczany obejmuje wieś Podrzeczany
Sołtys Bazyli Jakimiuk, Podrzeczany
30
Telefon 85 681 31 99

Rada sołecka:

 

1. Niestieruk Grzegorz
2. Kondratiuk Jerzy
3. Leończuk Grzegorz
4. Iwaniuk Iwona

 

Sołectwo   Rakowicze obejmuje wieś Rakowicze
Sołtys  Iwona
Ignatiuk,   Rakowicze 7
Telefon
85 68 130 30

Rada sołecka:

 

1. Romaniuk Jan
2. Pietruczuk Anatol
3. Prokopiuk Mikołaj

 

Sołectwo   Sapowo obejmuje wieś Sapowo
Sołtys
Angelika Kuprianowicz, Sapowo 3
Telefon
603 275 799

Rada sołecka:

 

1. Jakimiuk Barbara

2. Grygoruk Bazyl

 

Sołectwo   Szostakowo obejmuje wieś Szostakowo
Sołtys Eugenia Jaroszuk,
Szostakowo 12
Telefon
663 663 920

Rada sołecka:

 

1. Romaniuk Leon
    2. Romaniuk Krystyna
    3. Szyło Włodzimierz
    4. Plis Walentyna
    5. Jaroszuk Leon

 

Sołectwo Wólka obejmuje wsie Wólka, Wieżanka, Podwieżanka i Maksymowszczyzna
Sołtys Mirosław Zabrocki,
Podwieżanka 5
Telefon 85 681 34 90

Rada sołecka:

 

  1. Prokopiuk Mikołaj
  2. Aleksiejuk Paweł
  3. Miczejko Cezary
  4. Filipiuk Aleksander

 

Sołectwo   Zbucz obejmuje wieś Zbucz
Sołtys
Jarosław Kiczkajło,  Zbucz 11
Telefon 698 765 822

Rada sołecka:

 

1. Irena Romaniuk
2. Anatol Sapieżyński
3. Konstanty Wawreszuk

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże