wstecz

 

SOŁECTW0 LENIEWO – obejmuje wieś Leniewo. Pierwsza wzmianka o nazwie Lenowo od imienia Leon. Po dawnych czasach pozostał wał ziemny prawdopodobnie po zabudowaniach dworskich. We wsi przeważa budownictwo drewniane

Sołectwo Leniewo w zimowej scenerii

Zbiornik małej retencji w Leniewie gdzie co roku w Lipcu odbywa się festyn "Kupalinka"

Architektura we wsi Leniewo

Wiosna w sołectwie

wstecz

Statut Sołectwa Leniewo