wstecz

 

SOŁECTW0 SAPOWO – obejmuje wieś Sapowo. We wsi przeważa budownictwo drewniane

 

Architektura we wsi Sapowo

 

Wiosna w sołectwie

Sołectwo latem

wstecz

Statut Sołectwa Sapowo