wstecz

 

SOŁECTWO LADY - obejmuje wieś Lady, nazwa pochodzi od słowa "lada", co oznacza wielką polanę, miejsce wycięte w środku puszczy. W XVI wieku znajdował się tu folwark, który był siedzibą leśniczego zarządzającego puszczą bielską, która w owym czasie porastała te tereny. Po raz pierwszy o wsi wspomina Lustracja Województwa Podlaskiego z 1576 roku. W dokumencie mówi się również o tym, iż "w Ladzie pod dworem jest młyn o jednym kole i stawek". W 1664 roku znajdował się tam również wiatrak. Obowiązkiem leśniczego urzędującego w Ladach było strzeżenie puszczy, głównie przed mieszkańcami okolicznych miejscowości, którzy bezprawnie korzystali z lasów królewskich. W XIX wieku w ladach znajdowało się 16 chat, w których mieszkało 162 osoby.

 

Wjazd do Wsi Lady

 

 

Sołectwo Lady zimą

 

 

Wiosna w sołectwie Lady

 

 

Kapliczka na "Cudownym źródełkiem" we wsi Lady (1900 r.) 

 

 

Lato w sołectwie Lady

 

 

Jesień w sołectwie Lady

 

 

wstecz

Statut Sołectwa Lady