www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urząd Gminy

 

 

Powiat

hajnowski

 

Województwo

podlaskie

 

Miejscowość

Czyże 98

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk             

tel. (85)681-89-90

 

Kontakt Sekretariat

tel.:      (85)  681-35-17
fax:      (85) 681-89-91
e-mail:
ugczyze@ugczyze.pl

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Gawryluk

 

Sekretarz Gminy

mgr Anna Stankowska         

tel. (85)681-89-99

 

Skarbnik Gminy

Katarzyna Zabrocka                  

tel. (85)681-89-95

 

NIP

543 10 23 592

 

Regon

000536858

  NIP Gminy 6030015765
  Regon Gminy 050659243
 

Rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Hajnówce

37 8071 0006 0014 6753 2000 0010

  Rachunek do wpłat za odpady komunalne 59 8071 0006 0014 6753 2000 0390

 

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:
 

Międzynarodowy numer IBAN

PL 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010

 

Kod SWIFT

MBREPLP

Samodzielne stanowisko pracy d/s. organizacyjnych, kadrowych, i obsługi Rady Gminy

Alina Topolewska - Tomaszuk

tel. (85)6813517
e-mail:
ugczyze@ugczyze.pl

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pozamilitarnych ogniw obronnych i kancelarii tajnej
Walentyna Plewa

tel. (85)6818998
 

Samodzielne stanowiska pracy d/s. księgowości budżetowej

Diana Rożkiewicz
Ewa Wróbel

tel. (85)6818995

 

Samodzielne stanowisko pracy d/s. obsługi kasowej

Anna Szwarc

tel. (85)6818992

Samodzielne stanowisko pracy d/s. gospodarki odpadami komunalnymi

Julita Sadowska

tel. (85)6818994

Samodzielne stanowisko pracy d/s. wymiaru podatku i opłat

Justyna Golonko

tel. (85)6818993

Samodzielne stanowisko pracy d/s. księgowości podatkowej
Anna Paszkowska

tel. (85)6818993

Samodzielne stanowisko pracy d/s. planowania przestrzennego inwestycji i rozwoju gospodarczego
Dawid Andrejuk

tel. (85)6818997

Samodzielne stanowisko pracy d/s. ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i promocja gminy
Katarzyna Szyryńska

tel. (85)6818996

Samodzielne stanowisko pracy d/s. gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska
Daniel Ostapczuk

tel. (85)6818996

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże