www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gospodarka

Lotnisko Lokalne w Czyżch Czytaj całość…

Informacja – działalność regulowana Czytaj całość…

Budowa, remonty i modernizacja dróg  Czytaj całość…

Oferty sprzedaży nieruchomości w gminie Czyże Czytaj całość…

Projekty unijne , budżet państwa i inne środki Czytaj całość…

62.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze

61.

Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Klejnikach w celu zredukowania ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza

60.

Ubranie specjalne, agregat prądotwórczy

59.

Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyże gm. Czyże

58.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klejniki

57.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże

56.

Ubranie specjalne

55.

Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski - Narew, w miejscowości Klejniki

54.

Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Czyże

53.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap III

52.

Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim

51.

Karosacja samochodu strażackiego STAR 266

50.

Przewoźny zespół prądotwórczy na przyczepie

49.

Zakup samochodu strażackiego FORD TRANSIT

48.

Przedszkole Przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach

47.

Nowoczesna i innowacyjna Szkoła Podstawowa w Czyżach

46.

Montaż oraz włączenie do sieci powszechnego ostrzegania i alarmowania syreny elektronicznej DSE 1200 IP punkt alarmowania Urząd Gminy Czyże

45.

Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski - Narew, w miejscowości Klejniki

44.

Zdalna szkoła

43.

 Zdalna szkoła +

42.

 „Nie jesteś sam!”

41.

Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych

40.

Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie

39.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Czyżach

38.

Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

37.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże.

36.

Budowa placu zabaw

35.

Słoneczna szkoła - instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże.

34.

Budowa siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże

33.

Zakup specjalnego ubrania ochronnego typu nomex

32.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap II

31.

Budowa małej infrastruktury turystycznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach

30.

Przepompownia

29.

Wodociąg

28.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

27.

Radosna szkoła

26.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu

25.

Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

24.

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach

23.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I

22.

Od świetlicy do świetlicy po Gminie Czyże

21.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim – etap I

20.

Remont drogi powiatowej Nr 1602B Zbucz - Morze

19.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie

18.

Prezentacje Spuścizny Kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej

17.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie

16.

Budowa zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

15.

Remont drogi powiatowej Nr 1602 B Zbucz - Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże

14.

Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Kojłach na organizację spotkań z Folklorem Regionu Puszczy Białowieskiej

13.

Zamkniecie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czyże gmina Czyże

12.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach

11.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Czyże

9.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Kojłach

8.

Aktywna integracja rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w gminie Czyże

7.

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czyżach

6.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze

5.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 B Kuraszewo - Lady

4.

Remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czyżach - wymiana stolarki okiennej

3.

Rozbudowa wodociągu Czyże i podłączeń domowych we wsiach kol. Kojły i kol. Kuraszewo

2.

Przebudowa drogi gminnej Nr 0322002 Łuszcze - Kuraszewo

1.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Czyżach

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże