www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wielokulturowość

Cerkwie i kapliczki

Cmentarze

Zespoły zagród

Domy

Cmentarzyska i kurhany

Przydrożne  krzyże

Izba regionalna w Klejnikach


Ewidencja zabytków nieruchomych z terenu Gminy Czyże

 

Miejscowość (+)

Określenie obiektu

Ulica

Numer rejestru

Czyże

Rozplanowanie przestrzenne wsi

 

584 z 29.04.1985

Czyże

Cerkiew Unicka, ob. Prawosławna Cmentarna p.w. śś. Kosmy i Damiana

 

A-100 z 1.04.1977

Czyże

Cmentarz przy Cerkwi p.w. Wniebowstąpienia NMP

 

 

Czyże

Cmentarz Parafii Prawosławnej

 

A-100 z 29.12.1989

Czyże

Cmentarz Choleryczny

 

 

Czyże

Cmentarz wojenny mogiły-żołnierzy Armii Radzieckiej

 

 

Czyże

Budynek Mieszkalny w zagrodzie nr 51

Czyże 51

 

Czyże

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy w zagrodzie nr 94

Czyże 94

 

Czyże

Budynek Mieszkalny (Chałupa) nr 95

Czyże 95

 

Czyże

Budynek Mieszkalny (Chałupa) w zagrodzie nr 99

Czyże 99

 

Czyże

Budynek Mieszkalny (Chałupa) w zagrodzie nr 105

Czyże 105

 

Czyże

Budynek Mieszkalny nr 110

Czyże 110

 

Czyże

Budynek Mieszkalny nr 113

Czyże 113

 

Czyże

Budynek Mieszkalny nr 124

Czyże 124

 

Czyże

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy w zagrodzie nr 136

Czyże 136

 

Czyże

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy w zagrodzie nr 154

Czyże 154

 

Czyże

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy w zagrodzie nr 156

Czyże 156

 

Czyże

Cmentarz Prawosławny Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 

Klejniki

Cmentarz Prawosławny Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 

Klejniki

Cmentarz przy Cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 

Klejniki

Kapliczka Prawosławna w centrum wsi

 

 

Klejniki

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy nr 138

Klejniki 138

 

Kojły

Cmentarz Wiejski Prawosławny

 

 

Kojły

Cmentarz Epidemiczny

 

 

Kojły

Kapliczka Prawosławna p.w. św. Mikołaja

 

 

Kojły

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy nr 42

Kojły 42

 

Kuraszewo

Cerkiew Prawosławna Filialna, ob. Parafialna p.w.św. Antoniego Pieczarskiego

 

A-104 z 15.05.1998

Kuraszewo

Cmentarz Prawosławny

 

A-104 z 15.05.1998

Lady

Cmentarz przy dawnej Kaplicy dworskiej ob. Parafia Prawosławna w Kuraszewie

 

 

Lady

Kapliczka nad źródełkiem

 

 

Lady

Kapliczka Prawosławna

 

 

Morze

Cmentarz Parafii Prawosławnej p.w.Św. Michała w Starym Korninie

 

 

Morze

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy nr 20

Morze 20

 

Morze

Budynek Mieszkalny (Chałupa) nr 31

Morze 31

 

Morze

Zagroda nr 50

Morze 50

 

Morze

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy nr 50

Morze 50

 

Morze

Budynek inwentarski (Obora) w zagrodzie nr 50

Morze 50

 

Morze

Zespół Zagrody nr 55

Morze 55

 

Morze

Budynek Mieszkalny (Chałupa) w zagrodzie nr 55

Morze 55

 

Morze

Budynek Mieszkalny (Chałupa) w zagrodzie nr 53

Morze 53

 

Morze

Budynek Mieszkalno-Gospodarczy nr 98

Morze 98

 

Osówka

Cmentarz Epidemiczny

 

 

Szostakowo

Cmentarz Wiejski

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże