www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rada Gminy Czyże

 

 

GAWRYLUK

Krystyna 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

 

 

 

JAKONIUK

Jolanta

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

 

 

 

 

 

BAZYLUK

Dariusz

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

BIAŁOWIEŻEC

Janusz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

FRANKOWSKA

Irena

Członek Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

GAWRYLUK

Bazyli

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

 

 

 

 

 

JANCZUK

Piotr

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

JEDNOCZKO

Wiera

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

KORZUNOWICZ

Paulina

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

 

ROMANIUK

Anna

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

SAJEWSKA

Anna

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

SIEMIENIUK

Jerzy

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

 

SUREL

Jan

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

TOPOLEWSKI

Leon

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

 

 

 

 

 

WAWRESZUK

Konstanty

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych, Członek Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Skargi i wnioski

Przewodnicząca Rady lub Wiceprzewodnicząca Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, a jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 1400 do 1600

 

 Komisje Rady Gminy Czyże

Komisja Rewizyjna:

1.    Białowieżec Janusz      - przewodniczący

2.    Surel Jan                        - wiceprzewodniczący

3.     Frankowska Irena         - członek

4.     Sajewska Anna            - członek

Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych:

1.     Topolewski Leon              – przewodniczący

2.     Konstanty Warweszuk   – wiceprzewodniczący

3.     Jakoniuk Jolanta             – członek

4.   Gawryluk Bazyli              – członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

1.     Dariusz Bazyluk             – przewodniczący

2.     Janczuk Piotr                  – wiceprzewodniczący

3.     Irena Frankowska           – członek

4.     Konstanty Wawreszuk     – członek

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1.     Jednoczko Wiera            – przewodnicząca

2.     Korzunowicz Paulina      – wiceprzewodnicząca

3.     Romaniuk Anna               – członek

4.   Jerzy Siemieniuk             – członek

 

  Rada Gminy kadencji 2014 - 2018

  Rada Gminy kadencji 2010 - 2014

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże