www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony


Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Aktualności


W dniu 25.04.2023r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyło się spotkanie seniorów z gminy Czyże z przedstawicielami Komendy Policji w Hajnówce na temat bezpieczeństwa. Profilaktyk, pani Dominika Dawidziuk w towarzystwie dzielnicowego pana Adama Samocik, ostrzegali zebranych o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na starszych ludzi i podawali sposoby, jak tego uniknąć. Spotkanie odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy otrzymali broszury i odblaski.

 

 

 

 

 

 


W dniu 21.03.2023 roku w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty wielkanocne dla seniorów gminy Czyże prowadzone przez panie z fundacji "ONI TO MY". Uczestniczyło 15 osób. Seniorzy poznali nową technikę, a mianowicie, malowanie na szkle. Wszyscy podeszli do tego z wielkim zaangażowaniem i spokojem, pracowali cierpliwie. Prowadzące udzielały profesjonalnych porad i wskazówek, co dało wymierne efekty. Spotkanie zakończyło się rozmową przy herbatce.

 

 

 

 

 


Dnia 21.02.2023 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się warsztaty dla seniorów z gminy Czyże. Zebrała się pokaźna grupa 16 osób, pragnących poznać i zgłębić  tajniki, które ukrywa pojęcie „dziewiarstwo ręczne”.  Kobiety dzieliły się wiedzą wzajemnie. Wśród uczestniczek były osoby, które nigdy nie trzymały drutów/szydełka w rękach, niektóre dziergały kiedyś i myślały, że już niczego nie pamiętają i były osoby o wyższych umiejętnościach dziewiarskich. Osobą prowadzącą zajęcia była Pani Nina Adamiuk z Czyż, która od wielu lat wykonuje bardzo ciekawe i pomysłowe wyroby dziewiarskie. Spotkanie zaczęto od zaprezentowania narzędzi pracy, materiałów do wyrabiania ręcznego oraz mnóstwa gotowych wyrobów, aby wzniecić ciekawość najmniej zaawansowanych dziewiarek. Po obejrzeniu, dotykaniu, sprawdzeniu, przymierzeniu itp.  zakasano rękawy i zabrano się do roboty. Ileż było satysfakcji po kilkugodzinnej pracy, kiedy to każda dziewiarka  wracała z warsztatów z pracą domową, opanowała podstawy, zaplanowała swój projekt, a następnie będzie dążyć do ukończenia.

W czasie pracy panowała bardzo koleżeńska atmosfera.

 

 

 

 

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

·         nieodpłatnej pomocy prawnej,

·         nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

·         nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

 

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

a)                   w starostwie powiatowym,

b)                  w urzędzie gminy,

c)                   w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

d)                  na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),

e)                   na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

 

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

 

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:

a)           pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz

b)           oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także

c)            wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

·                     prawa - czyli czego możesz się domagać,

·                     i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

 

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

·         jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować,

·         pomocy prawnej udziela prawnik,

·         jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

·         może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,

·         porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,

·         doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

 

Jak można się zapisać na poradę?

a)    telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów, w tym też Twojego,

b)    lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,

c)    lub osobiście: w starostwie powiatowym.

 

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

a)    z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,

b)    kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

 

Co musisz przygotować?

a)    Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także

b)    dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!,

c)    Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy  w tym okresie.

 

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:

a)    stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:

·         możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,

·         podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka migowego, 

b)    możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:

·         jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,

·         w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na przykład w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,

·         lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego,

c)    osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:

·         po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta,

·         konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

 

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

 

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie.

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


W dniu 27.01.2023 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostkowie odbyły się warsztaty plastyczne dla seniorów gminy Czyże . Zajęcia prowadziła pani Natalia Gierasimiuk. Uczestniczyło 13 osób. Seniorzy poznali metody i technikę wyrobu mydełek. Pracowali z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem pod czujnym okiem prowadzącej. Każdy uczestnik zabrał swój wytwór do domu.

 

 

 

 Zaproszenie do składania ofert

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w miejscowości Szostakowo.


Archiwum:

2022


 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże