www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Odpowiedź na petycję
Petycja do Wójta i Rady Gminy Czyże w sprawie kopalni torfu planowanej na łąkach znajdujących się na granicy gminy Czyże i gminy Narew.


Odpowiedź na petycję

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.


Odpowiedź na petycję

Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Gminy Czyże w sprawie zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2.


Odpowiedź na petycję
Petycja do Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO dotyczącego Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.


Odpowiedź na petycję
Petycja w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka i zniesienia na terenie gminy wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z tzw. „pandemią" koronawirusa.


Petycja do Wójtów i Rad Gmin Narew i Czyże nie chcemy kopalni torfu na łąkach nad rzeką Narew w okolicy wsi Gorodczyno, Gradoczno, Lachy i Klejniki.


Platforma zakupowa

 

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) w nawiązaniu do  241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję - prosząc Wójta/Burmistrza/Prezydenta  -  aby w trybie §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)  zlecił  - przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów.

 

Bezpieczny Playroom

W naszej akcji chcemy przemienić szkolne świetlice w nowoczesne i kolorowe sale gier. Sale które będą sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi oraz promowały bezpieczne zachowania w szkole i w drodze do szkoły.

Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże