www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kontakty


Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych i instytucji w Gminie Czyże.

 

Czyże 98

17-207 Czyże
tel.(85)
681-35-17 – Sekretariat
tel (85)
681-89-90 - Wójt Gminy
tel fax (85)681-89-91
Sekretarz Gminy (85)681-89-99
Skarbnik Gminy (85)681-89-95

 

Leśniczy nadzorujący lasy prywatne na terenie Gminy Czyże

 

Eugeniusz Filipiuk tel: 728 473 442
  • Władze Gminy Czyże

Wójt Gminy Czyże
inż. Jerzy Wasiluk

tel. (85)681-89-90

  • Urząd Gminy Czyże

Zastępca Wójta Gminy/

Sekretarz Gminy
mgr Anna Stankowska

tel. (85)6818999

Skarbnik Gminy
Katarzyna ZABROCKA

tel. (85)6818995

Samodzielne stanowisko pracy d/s. organizacyjnych, kadrowych, i obsługi Rady Gminy

Alina Topolewska - Tomaszuk

tel. (85)6813517
e-mail:
ugczyze@ugczyze.pl

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pozamilitarnych ogniw obronnych i kancelarii tajnej
Walentyna Plewa

tel. (85)6818998

Samodzielne stanowiska pracy d/s. księgowości budżetowej

Diana Rożkiewicz

Ewa Wróbel

tel. (85)6818995

Samodzielne stanowisko pracy d/s. obsługi kasowej

Anna Szwarc

tel. (85)6818992

Samodzielne stanowisko pracy d/s. gospodarki odpadami komunalnymi, obsługa rady gminy, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, Czyste Powietrze

Julita Sadowska

tel. (85)6818994

Samodzielne stanowisko pracy d/s. wymiaru podatku i opłat

Justyna Golonko

tel. (85)6818993

Samodzielne stanowisko pracy d/s. księgowości podatkowej
Anna Paszkowska  

tel. (85)6818993

Samodzielne stanowisko pracy d/s. planowania przestrzennego inwestycji i rozwoju gospodarczego
Dawid Andrejuk

tel. (85)6818997

Samodzielne stanowisko pracy d/s. ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i promocja gminy
Katarzyna Szyryńska

tel. (85)6818996

Referent do spraw gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska
Daniel Ostapczuk

tel. (85)6818996

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Kierownik GOPS
mgr
Emilia Stepaniuk

tel. 85 655 44 19

Starszy pracownik socjalny
Alina Iwaniuk

tel. 85 655 44 19

e-mail: gops@ugczyze.pl

Pracownik socjalny
mgr Anna Kuprianowicz

tel. 85 655 44 19

Główna księgowa

mgr Małgorzata Borkowska - Androsiuk

tel. (85)6813531  

fax (85)6818991

  • Gminny Ośrodek Kultury

Dyrektor GOK
Marcin Bołtryk

tel. (85)6813531  

fax (85)6818991
e-mail:
gok@ugczyze.pl

Główna księgowa

mgr Małgorzata Borkowska - Androsiuk

tel. (85)6813531  

fax (85)6818991

  • Gminna Biblioteka Publiczna

Bibliotekarz-asystent

Joanna Białowieżec

tel. (85)6813531

e-mail:  biblioteka.czyze@wp.pl

  • Parafie w Gminie Czyże

Czyże

Proboszcz Parafii
Leon Anchim

tel. (85)6813542

 

Wikariusz

Leszek Suproniuk

tel. (85)6813542

     

 

Klejniki

Proboszcz Parafii

Jerzy Kulik

tel. (85)6813011

 

 

Kuraszewo

Proboszcz Parafii

Piotr Kamieński 

tel. (85)6813563

 

  • Służba zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czyżach

tel. (85)6813513

 

  • Policja

Dzielnicowy Gminy Czyże
starszy aspirant

Jerzy Surel 

tel. 606-407-875  

 

  • Straż Pożarna

Straż Pożarna

tel. 998

 

  • Pogotowie Energetyczne 991

Zakład Sieci Bielsk Podlaski

tel. (85)6766300

Awarie (85)7405334

Biuro Obsługi Klienta

tel. (85)7305830 

    

Wodociągi Podlaskie Sp z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim tel./fax 85 730-35-16

Jarosław Rejecki
Kierownik Oddziału w Bielsku Podlaskim

 

tel. 604 754 029

 

Paweł Bartoszuk
Konserwator Wodociągu Czyże

tel. 604 773 683

Piotr Filimoniuk
Konserwator Wodociągu Klejniki

tel. 511 414 695

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże