powrót

Budowa, remonty i modernizacja dróg latach:

 2023 2022 2021 2020  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


Tabela długości przebudowanych dróg w latach 2003 – 2019

 

 

Lp.

 

Rok

Długość przebudowanego odcinka w metrach

1.

2003

2 400

2.

2004

3 130

3.

2005

3 260

4.

2006

1 500

5.

2007

950

6.

2008

3 702

7.

2009

5 051

8.

2010

3 820

9.

2011

3 575

10.

2012

5 773

11.

2013   przebudowa

           regeneracja

3 610

800

12.

  2014   przebudowa

             regeneracja

2 220

460

13.

  2015

921

14.

  2016

3 750

15.

  2017

723

16.

  2018     przebudowa

               regeneracja

1 445

399

17.

2019

261

Razem:            przebudowa

                        regeneracja

46 090

1 659

 

Wydatki na drogi powiatowe w latach 2006-2015 na podstawie ewidencji księgowej

 

2006 rok - dotacja dla powiatu w wysokości 65 000 zł

 

2007 rok - dotacja dla powiatu w wysokości 121 879,09 zł

 

2008 rok - dotacja dla powiatu w wysokości 182 500 zł

 

2009 rok - dotacja dla powiatu w wysokości 272 000 zł oraz wykonanie wtórnika mapy zasadniczej na drogę Leniewo - Podrzeczany, Kraszewo - Nowokornin oraz dokumentacja techniczna na ulicy wsi Zbucz - 26 352,00. Ogółem 298 352 zł.

 

2010 rok - dotacja dla powiatu 243 000 zł

 

2011 rok - dotacja dla powiatu w wysokości 90 000 zł, wtórnik mapy zasadniczej na przebudowy ulicy wsi Czyże - 3 690 zł, dokumentacja na drogę Morze - Zbucz - 11 227,50 zł, przebudowa drogi Zbucz - Czyże w ramach NPPDL - 613 933,51 zł, w tym środki własne gminy 307 967,51 zł. Ogółem wydatki własne z budżetu gminy - 412 885,01 zł

 

2012 rok - dotacja dla powiatu – 283 476 zł, dokumentacja techniczna na przebudowy ulicy wsi Czyże - 39 360 zł, przebudowa drogi Zbucz - Morze w ramach NPPDL - 377 147,21 zł, w tym środki własne gminy - 244 972,21 zł. Ogółem wydatki własne z budżetu gminy           567 808,21 zł.

 

2013 rok - dotacja dla powiatu – 139 409,91 zł, wykonanie parkingów i wjazdów przy ulicy w Czyżach we własnym zakresie – 90 591,95 zł. Ogółem wydatki własne z budżetu gminy­    230 001,86 zł.

 

2014 rok - dotacja dla powiatu 108 859,77 zł oraz przebudowa ulicy w Czyżach I etap­ 814 250,161 środki własne gminy - 201 973,92 zł!. Ogółem wydatki własne z budżetu gminy ­310 833,69 zł.

 

2015 rok - przebudowa ulicy wsi Czyże II etap w ramach NPPDL - 867 791,01 zł, środki własne gminy - 216 163,35 zł!, wtórnik mapy zasadniczej ulicy Klejniki – 4 250 zł . Ogółem wydatki własne z budżetu gminy – 220 413,35 zł.

 

Razem wydatki budżetu gminy za w/w okres stanowią kwoty - 2 652 673,21 zł

 

Czyże, dn. 11.02.2016 r.