powrótZakończyły się prace polegające na przebudowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1602B na drogę gminną dz. Nr 221 w miejscowości Morze. Koszt zadania 27 748,80 zł.

 

 


Na terenie Gminy Czyże rozpoczęły się prace związane z profilowaniem dróg.

 

 

 

 

 


W dniu 3 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa na „Modernizację drogi gminnej Kojły – Lady”. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. Koszt inwestycji to kwota 5 649 998,85 zł, wkład własny gminy 242 499,94 zł. Dofinansowanie w wysokości 5 367 498,91 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 


W miejscowości Klejniki wykonano remont drogi gminnej na działce geodezyjnej nr 753. Prace polegały na rozbudowie przepustu i wzmocnieniu skarpy tego przepustu, wyrównaniu drogi i jej nawożeniu pospółką drogową na odcinku 300 m oraz na odmuleniu rowów. Koszt inwestycji 36 285 zł.

 

 

 

 

 


W dniu 3 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa na „Modernizację drogi gminnej Kojły – Lady”. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. Koszt inwestycji to kwota 5 649 998,85 zł, wkład własny gminy 242 499,94 zł. Dofinansowanie w wysokości 5 367 498,91 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.