wstecz

 

SOŁECTWO ZBUCZ - obejmuje wieś Zbucz, założona na pocz. XVIw. nazwa pochodzi prawdopodobnie od buka / z lasu bukowego/. Położona przy drodze Hajnówka -  Bielsk Podlaski. We wsi zachował się drewniany dom dróżnika "Koszarka" z końca XIX w. i wczesonośrednioweiczne grodzisko pierścieniowe z IX-XII w., które posiada zarys wałów o wysokości do 3 metrów, tu co roku odbywa się festyn archeologiczny. Na drodze między Czyżami a Zbuczem zachowało się cmentarzysko "Mogiłki - Grabniak" z IV - V w., groby w obstawie kamiennej i kurhany.

Klub wiejski w Zbuczu

 

 

Zima w sołectwie Zbucz

 

 

Sołectwo Zbucz latem

 

 

Drewniany dom dróżnika „Koszarka” z końca XIXw.

 

 

Architektura we wsi Zbucz

 

 

Sołectwo Zbucz wiosną

Wczesonośrednioweiczne grodzisko pierścieniowe z IX-XII w. Co roku odbywa się tu festyn archeologiczny

Cmentarzysko "Mogiłki - Grabniak" z IV - V w.

 

 

Jesień w sołectwie

 

 

wstecz

Statut Sołectwa Zbucz