wstecz

 

SOŁECTOW KOJŁY - obejmuje wieś Kojły Wieś należała do dóbr królewskich. O Kojłach wspomina się już w Lustracji Województwa Podlaskiego z 1576 roku. Dokument ten informuje, iż Kojły zamieszkiwane były przez osoczników- kategorię ludności służebnej, której zadaniem było strzeżenie lasów puszczy bielskiej, która porastała te tereny. W owym czasie mieszkali tu również bartnicy- którzy z wyżłobionych w drzewach barci dla pszczół pobierali miód.

O mieszkańcach Kojłów mówi również podobny dokument: lustracja z 1664 roku. W XVII wieku do obowiązków mieszkańców wsi należało również wybranie spośród siebie i wyposażenie "wybrańca"- żołnierza, którego obowiązkiem było stawienie się na wezwanie władcy i uczestniczenie w wojnie.

Klub wiejski w Kojłach

 

 

 

Panorama wsi wraz i jej architektura

 

 

Prawosławna drewniana kaplica z 1909 roku p.w. św. Aleksego

 

 

Sołectwo wiosną

 

 

Lato w Sołectwie Kojły

wstecz

 

Statut  Sołectwa Kojły