wstecz

 

SOŁECTW0 HUKOWICZE obejmuje wsie Hukowicze i Leszczyny. Nazwa wsi Hukowicze pochodzi od imienia "HUK", pierwsza wzmianka pochodzi z 1528 roku. Położona jest nad rzeką Łoknicą, przeważa budownictwo drewniane. Wieś Leszczyny  powstała w XVIw. nad Łoknicą, za czasów świetności istniał tam młyn wodny z którego  Szlachcic Leszczyński płacił podatki na rzecz zamku w Bielsku Podlaskim.

 

Architektura drewniana w sołectwie

 

 

 

Sołectwo wiosną

 

 

Stodoła kryta strzechą w Leszczynach

 

Rzeka Łoknica

 

 

Sołectwo Hukowicze latem

 

 

wstecz

 

Statut Sołectwa Hukowicze