wstecz

 

SOŁECTWO 0SÓWKA - obejmuje wieś Osówka. Nazwa pochodzi od drzewa osiny. Wieś powstała stosunkowo późno, bo pierwsze wzmianki odnotowano w 1616r. We wsi przeważa budownictwo drewniane, bogato zdobione. We wsi jest kilka wotywnych krzyży betonowych i drewnianych.

Klub wiejski w Osówce

 

 

 

Zima w sołectwie Osówka

 

 

Architektura we wsi Osówka

 

 

Sołectwo wiosną

 

 

Sołectwo latem

 

Jesień w sołectwie

 

 

wstecz

Statut Sołectwa 0sówka