wstecz

 

SOŁECTWA KLEJNIKI I i II – obejmują wieś Klejniki, założone w poł. XVI w. przez chłopów królewskich, podlegających starostwu bielskiemu. Dawna nazwa Zygmuntowo – od króla Zygmunta Augusta, leży przy starym trakcie królewskim z Podlasia na Litwę. Znajduje się tu prawosławna cerkiew cmentarna p.w. Przemienienia Pańskiego z l. 1865-70, kaplica prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z 1870 r. i cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego wybudowana w l. 1974-1988 z kamiennym ogrodzeniem z k. XIX w. oraz kapliczka słupowa z l. 20 XX w. Jak również izba regionalna (w szkole podst.), wnętrze chaty podlaskiej, krosna i narzędzia rolnicze.

Klub wiejski w Klejnikach

 

 

Sołectwo Klejniki w zimowej scenerii

Prawosławne cerkwie i kapliczka w Klejnikach

Panorama wsi wraz z jej bogatą architekturą

Wiosna w sołectwie

Sołectwo latem

wstecz

Statut Sołectwa Klejniki I

Statut Sołectwa Klejniki II