www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                

W dniu 10 maja 2023 r. została podpisana umowa na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach”. Koszt inwestycji 1 562 072,69 zł, wkład własny gminy        31 241,45 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 530 831,24 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W dniu 3 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa na „Modernizację drogi gminnej Kojły – Lady”. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. Koszt inwestycji to kwota 5 649 998,85 zł, wkład własny gminy 242 499,94 zł. Dofinansowanie w wysokości 5 367 498,91 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W dniu 24 lutego 2023 r. została podpisana umowa na „Modernizację remizo – świetlicy w Czyżach”. Koszt inwestycji 856 316,97 zł, wkład własny gminy 128 447,55 zł. Dofinansowanie w wysokości 727 896,42 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W dniu 16 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na „Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”. Koszt inwestycji 629 000,00 , wkład własny gminy 94 350 zł. Dofinansowanie w wysokości 534 650  zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Zakończyły się prace polegające na „Rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze”. Koszt inwestycji 826 536,75 zł, wkład własny gminy 160 451,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 666 085,50 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W dniu 12 maja 2022 r. została podpisana umowa na „Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze”. Koszt inwestycji 826 536,75 zł, wkład własny gminy 160 451,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 666 085,50 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W dniu 3 listopada 2022 r. została podpisana umowa na „Modernizację dróg gminnych Osówka – Kojły (107227B) oraz Kuraszewo – Rzepiska (Nr 107223B). Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. Łącznie zmodernizowanych zostanie   5 370 m dróg za kwotę 6 189 729 zł.

 

Dobiegła końca inwestycja pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże”. Koszt inwestycji 511 207,68 zł, wkład własny gminy 51 120,77 zł. Dofinansowanie w wysokości 460 086,91 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uroczyste przekazanie inwestycji będzie połączone z uroczystością oddania do użytku nowej świetlicy wiejskiej w Morzu.

 

 

W dniu 16 marca 2022 r. została podpisana umowa na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże”. Koszt inwestycji 511 207,68 zł, wkład własny gminy 51 120,77 zł. Dofinansowanie w wysokości 460 086,91 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 
 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże