www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 23 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XL sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XL sesji Rady Gminy Czyże.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże na lata 2023-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

d) funduszu sołeckiego,

e) przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2022 – 2025”,

f) przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2023 roku”.

5.    Sprawozdanie z działalności GOPS i realizacji uchwał.

6.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

7.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XXXIX, a XL sesją Rady Gminy Czyże.

8.    Odpowiedź na interpelację.

9.    Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże