www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XLI sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy Czyże.

2.  Sprawdzenie quorum obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia Strategii

c)  IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia,

d)  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2023-2025,

e)  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czyże na lata 2022-2027

5.  Przedstawienie Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 r.

6.  Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

7.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XL, a XLI sesją Rady Gminy Czyże.

8.  Odpowiedź na interpelacje.

9.  Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże