Powiat

 

Gmina

 

Liczba wniosków o dofinansowanie

 

Liczba przedsięwzięć zakończonych

 

Kwota dotacji

 

hajnowski

 

 

CZYŻE

 

25

 

7

 

173 510  zł

 

1. Program "Czyste Powietrze"
2. Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
3. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania
4. Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
5. Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
6. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów

     

Gminny Punkt

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Programu

 ,,CZYSTE POWIETRZE”

 

Poniedziałek: 10.00-14.00

Środa : 10.00 – 14.00

Czwartek: 10.00 – 14.00